free ebooks
A Pocket Dictionary by William Richards

A POCKET DICTIONARY, WELSH-ENGLISH. GEIRIADUR LLOGELL CYMRAEG A SAESONEG,

WEDI EI ADOLYGU, EI DDIWYGIO, A'I HELAETHU GAN W. RICHARDS, LL.D.

WREXHAM:

ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN R. HUGHES AND SON

LONDON: SIMPKIN, MARSHALL, AND CO.

RHAGYMADRODD.

Mae yr awyddfryd cynyddol sydd yn mhlith y Cymry i ymgydnabod yn fwy a'r iaith Saesoneg yn un o arwyddion gobeithiol yr amserau. Am bob un o'n cydgenedl ag oedd yn deall Saesoneg yn nechreuad y ganrif hon, mae yn debyg na fethem wrth ddyweud fod ugeiniau os nad canoedd yn ei deall yn awr. O'r ochor arall, y mae rhifedi mwy nag a feddylid o'r Saeson sy'n ymweled a'n gwlad yn ystod misoedd yr haf yn gwneuthur ymdrech nid bychan i ddysgu Cymraeg.

Ond mae yn eglur nas gall neb feistroli iaith estronol heb gymorth geiriaduron. Nis gellir dyweud fod y gwahanol Eiriaduron sydd yn awr ar y maes yn rhai _ymarferol_ o herwydd y mae ynddynt filoedd o eiriau nad arferwyd erioed, ac ond odid nad arferir byth; ac y mae hyny, wrth reswm, yn chwyddo y gwaith, nes peri ei fod allan o gyraedd y dosparth iselradd. _Geiriadur rhad ymarferol_ yw hwn i'r lluaws nad allant hyfforddio i gael rhai mwy.

Ond er fod llawer o'r geiriau anarferedig wedi eu gadael allan, eto y mae yn cynwys pob gair sydd mewn arferiad gyffredin wrth siarad ac ysgrifenu.

Cymerwyd gofal mawr yn narlleniad y tafleni, fel yr hyderir nad oes ynddo un gwall gwerth ei nodi.

_Rhagfyr_ 14, 1861.

ABREVIATIONS USED IN THE WORK. BYRIADAU ARFEREDIG YN Y GWAITH.

a. or adj., adjective, enw gwan

ad. or adv., adverb., rhagferf

con. or conj., conjunction, cysylltiad

int. inter, or interj., interjection, cyfryngiad

n., noun, enw cadarn

pre. or prep., preposition, arddodiad

pref., prefix, blaenddodiad

pr. or pro., pronoun, rhagenw

v., verb, parwyddiad

GEIRIADUR CYMRAEG A SAESONEG WELSH-ENGLISH DICTIONARY

A, an interrogative adverb, "A ddaw efe?" An affirmative adv. "Efe a ddaw."

A, ac, con. and, as

A, ag, prep. with

A, pron. who, which, that

A, int. oh

A, prefix, as, athref from tref

Ab, or ap, n. m. a son

Ab, Epa, n. m. ape, monkey

Abad, n. m. an abbot

Abadaeth, n. f. abbacy

Aber, n. m. the fall of one river into another, or into the sea, a confluence of water

Aberth, n. m. oblation, sacrifice


eBook Search
Social Sharing
Share Button
About us

freefictionbooks.org is a collection of free ebooks that can be read online. Ebooks are split into pages for easier reading and better bookmarking.

We have more than 35,000 free books in our collection and are adding new books daily.

We invite you to link to us, so as many people as possible can enjoy this wonderful free website.

© 2010-2013 freefictionbooks.org - All Rights Reserved.

Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us